Úvod
Okolí
Interiéry
Mapka
Všeobecné podmínky
Ceny
Kontakt

  

Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem služeb - Penzion v zahradě zastoupeným majiteli, paní Ludmilou Bergerovou nebo panem Janem Bergerem. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1992 Sb. aj.).
Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.


I. vznik smluvního vztahu - objednání a rezervace.

a.    Na základě telefonické nebo písemné objednávky (e-mailem) majitelé penzionu /dále jen penzion/ blokují zájemci o ubytování místo v penzionu po předem dohodnutou dobu, obvykle 5 pracovních dnů.

b.      Do této doby pošle zákazník závaznou objednávku, která obsahuje termín pobytu, počet osob /včetně dětí a datumu jejich narození/, jméno a adresu objednavatele, jeho telefonní číslo a podpis objednavatele.

II. Cena a její úhrada.

a.    Cena za ubytování jsou cenami sjednanými č. 526/1992 Sb. dohodou mezi zákazníkem a penzionem v souladu se zákonem.

b.    Zákazník předem dohodnutým způsobem (poštovní složenkou,  převodem na účet, atd.) do 5-ti pracovních dnů zašle na adresu penzionu zálohu na pobyt ve výši 50% z celkové ceny

c.    Její výše závisí na době s jakým předstihem je pobyt objednáván.

d.    Po zaplacení zálohy potvrdí penzion písemně rezervování termínu.

e.    Plná cena pobytu bude doplacena při nástupu

f.     V případě neuhrazení dohodnuté zálohy v termínu, je pobyt automaticky zrušen bez náhrady.

III. Odstoupení od smlouvy a stornovací poplatky.

a.    Zákazník má právo kdykoli před započtením pobytu a udání důvodu od smlouvy odstoupit, vždy je však potřeba písemného vyrozumění doporučeným dopisem. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto dopisu.

b.      Dojde-li k odstoupení od smlouvy před začátkem pobytu je zákazník povinen uhradit následující stornopoplatky:
-7 dnů před nástupem 50% zálohy

c.      -do 3 dnů před nástupem,  100% zálohy

IV. Pojištění

a.    Do ceny pobytu není zahrnuto pojištění.

b.    Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku včetně nákladů souvisejících se zrušením pobytu".

V. Přechodná a závěrečná ustanovení.

a.    Platnost těchto podmínek může být mezi zákazníkem a penzionem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

b.    Zákazník stvrzuje svým podpisem na závazné objednávce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

c.    Majitelé Penzionu v zahradě nemají zájem vydělávat na stornopoplatcích, ale naopak mají eminentní zájem na plné spokojenosti svých hostů, jak s ubytováním tak i s nabízenými službami.

Jan a Ludmila Bergerovi  - Pension v zahradě
Železná 87, 793 26 Vrbno pod Pradědem (Jeseníky)

Tel.: 554254469

 

Privat: Karlovice 161, 793 23 Karlovice
Tel.: 554 212 207      Mobil: +420 737706834, 737523842  

Email.:   j.berger@centrum.cz
Bankovní spojení: ČS 130736163/0800